Årsmøte 2015

Referat årsmøte  25. mars 2015 på Hauger gård

Tilstede. Styret unntatt kasserer Torgar Rist (meldt frafall)

Fremmøtte 6 personer utenom styret

Saksliste:

 • Innkalling godkjent
 • Møteleder og Referent Astrid Førland
 • Styrets årsberetning ble opplest
  Årsrapport 2014 Askerbørskogen Vel
  Styret har dette året bestått av:
  Kari Wie Skar – leder
  Torgar Rist – kasserer
  ygunn Hellum – styremedlem
  Astrid Førland – sekretær
  Knut Ivar Edvardsen- styremedlem
  Ted (Yllemo) Ringerike– vara
  Kristin W Myhre – vara
  Hovedmålsetting for styret:
  Styret har som mål å jobbe videre med Vellets arbeid for å gjøre Askerbørskogen til et fortsatt godt sted å bo. Stikkordene er Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. På den ene siden er det viktig å gi tilbud som skaper et godt sosialt nærmiljø. På den annen side består mye av vellets arbeid i å være talerør mellom kommunen og beboere.
  Styremøter
  Det har blitt avholdt 4 styremøter
  Ledige verv.
  Verv i valgkomiteen og sosialkomiteen har ikke vært besatt. Det er vanskelig å fylle vervene til tross for flere beboere i området. Nå er det kun styreverv som er besatt. Vervene i sosialkomiteen og valgkomiteen har stått ledige i to år. Det har gjennom Velnytt og nettsidene blitt oppfordret til å delta / melde interesse.
  Bladet «Nytt fra Askerbørskogen»/ Velnytt
  Det er utgitt 4 nummer. Trykking av Velnytt har blitt betydelig billigere p.g.a. skifte av trykkeri samt frivillig hjelp til klargjøring av trykkfiler. Velnytt legges ut på hjemmesiden og deles ut i alle postkasser i velkretsen. Det trykkes opp 550 blader.
  Hjemmeside og facebook.
  Det er nå opprettet hjemmeside for vellet. Adressen er: www.abskogen.no . Der legges Velnytt ut og andre aktuelle saker. Hjemmesiden er enkel i bruk og flere i styret er administratorer. Siden er knyttet opp mot Facebooksiden til vellet. Facebooksiden heter Askerbørskogen vel og det er nå flere og flere som liker siden. Her forsøker vi å spre aktuelle nyheter fra velområdet.
  Sammenkomster
  Sørhellarennet ble planlagt helga 1. og 2. mars, men p.g.a. dårlige snø/ grunn forhold ble det avlyst.
  Staudebyttekveld er en ny aktivitet ble arrangert 22.sept. Lite deltagelse, men en aktivitet som har potensiale til å bli en hyggelig møteplass uten store forberedelser og ingen utgifter.
  Høsttur med rebusløp ble planlagt avholdt 28. sept., men p.g.a. manglende interesse ble det avlyst.
  Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker hestekjøring. Stor oppslutning ca 150 personer møtte opp.
  Juletrefesten ble i år arrangert ved hjelp av enkelt personer i FAU ved Solberg skole med økonisk støtte fra vellet
  Samarbeidsmøter:
  Vellet har vært invitert på to samarbeidsmøter ved Dikemark statlige asylmottak, 13.mai og 9.desemember. I begynnelsen av året har det vært branner ved mottaket og to av disse har vært påtent. Aktuelle beboere ved asylmottaket er ilalgt besøksforbud. Vellet har ikke mottatt henvendelser fra beboere innen velkretsen ang mottaket.
  Invitert til møte i des. 2014 ved Fau Solberg skole ang juletrefest og evt videre samarbeid.
  Velveier: Vellet mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre til velveibeboere.
  Lekeplasser i Gamle Heggedalsvei: Behov for dugnad
  Saker fra årsmøtet 2014:
  Det har vært kontakt med kommunen og fylket ang. manglende brøyting av overgang fra vei til gangvei ved Skjellestadjordet. Positiv tilbakemelding fra kommunen, denne overgangen skal brøytes.
  Også tatt opp utkjørsel fra Solbergsvingen, dårlig sikt samt vannsamling ved Bråte bru. Ikke fått tilbakemelding fra fylket / vegvesenet.
 • Kommentarer til årsberetningen:
  nsker om å følge opp tidligere henvendelse til fylket om vannansamling ved Bråte bru. Samtidig ta opp vintervedlikehold på fylkesveien Heggedalsveien som til tider er dårlig strødd / skrapet og er glatt.
  Trafikksak: Beboer i Gml Heggedalsvei tok opp trafikksak; Gml heggedalsvei mot Heggedal stasjon er svært smal. Bommen er oppsatt slik at det er mulig å komme forbi med bil. Usikkerhet om hvordan vei/ gangvei blir etter utbygging. Trafikkfarlig for fotgjengere, brukes også som skolevei til Hovedgården ungdomsskole. Forslag om å foreta en befaring, for å se på problemstillingen før evt. henvendelse Asker kommune. Ted Ringerike følger opp dette.
 • Revidert regnskap, budsjett og kontingent.
  Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Kristin Myhre og godkjent.
  Ingen endring av kontingent.
  Ikke kommet inn søknad om støtte til Asker musikk korps. Enighet om at en slik søknad godkjennes med samme beløp som tidligere år.
  Enighet om å se på muligheter for digitalisering av boka «Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen» som kom ut i 98, laget av kulturkomiteen i vellet og at utgifter som påløper til dette godkjennes.
 • Valg:
  Ted Ringerike går inn som styremedlem og Knut Ivar Edvardsen som vara styremedlem. Ellers så fortsetter styret i sine respektive verv. Dette ble klappet inn.
 • Ingen innkomne saksforslag.

Ref . Astrid Førland

Vedlegg

Regnskap / Balanse

Regnskap / Budsjett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s