Nabolag historie

Her vil vi skrive litt historikk om nabolagene i Askerbørskogen. Dette kommer til å ta tid, siden dette ikke er noe som blir gjort med en gang.

Bidrag til denne siden ønskes. Epost om tekst bidrag, bilder og endringer kan sendes til tedringerike@gmail.com

Siden vil etter hvert bli endret og katalogisert.

Askerbørskogen vel ble stiftet 27. november 1935 og fra «arkivet» har vi hentet denne artikkelen.

«Askerbørskogen Vel 50 år- jubileumstidskrift 1935-1985»

Vellet 1935-1985,
I denne delen av Asker – den vakre Askerbørskogen – som i tidligere tider hadde betegnelsen Dikemark, var det en del av oppsittere og fastboende som hadde det for øyet at en stod sterkere i sine krav når en løftet i samlet flokk. Disse energirike beboere/oppsittere i bygda sammenkalte til et møte på Solberg skole den 27/11 1935, og formålet var å danne et vel i kretsen vår. Og vellet ble startet på dette møtet, den 27. november 1935 og fikk navnet «Askerbørskogen vel».

Vellets første styre besto av formann Thoralf Kise, nestformann Nils Hauger, kasserer lærer Miland, sekretær Ragnhild Holt (senere Røkenes) og styremedlem Åsmund Gjellum.

Jeg skulle tro at omtrent alle bygdas oppsittere og fastboende ble vervet til medlemmer av vellet i det disse samfunns interesserte personene gikk fra dør til dør og tegnet medlemmer. Dette i samsvar med paragraf 1 i Vellets lover: «Vellets formål er å samle eiendoms besittere og fastboende i distriktet til å arbeide for sams interesser». Men det må samtidig presiseres at en del av våre nåværende medlemmer, den gang var tilknyttet Heggedal Vel. Klare grenser mellom vellene ble det først i 1958.

Askerbørskogen vel dekker området mellom Eriksrud og Sætre, og som det framkommer av nedenstående kart, er det et forholdsvis stort område, og en del av velområdet grenser til og ligger inneklemt i Oslo kommunes eiendom – Dikemark sykehus.

Jeg vil nå komme tilbake til Vellets opprinnelse og sette opp en kavalkade over Vellets formenn og nevne en del saker som de sammen med sine styrer har arbeidet med: Thoralf Kise – som ble Vellets første formann hadde dette vervet fram til 1950 – i hele 15 år. Noe av det første vellet arbeidet med var å få veilys langs Heggedalsveien, og etter forholdsvis kort tid var det reist 40 lyspunkt langs veien. En annen stor oppgave for Vellet var å få bedret postombringelsen – det var ikke en gang postombud som besøkte oss hver dag.

Videre var det en svært forurenset elv nedover i dalen som vellet arbeidet med å få satt bedre i stand. Denne forurensingen ble atskillig bedre – ja en kunne endog begynne å spise fisk fra elva igjen etter at Dikemark sykehus fikk et nytt renseanlegg i 1952/1953.

Som nevnt var det mange store saker som Thoralf Kise og hans forskjellige styrer arbeidet med, men under krigsårene var det ikke mulig å fremme noen velsaker – og det var forbudt å holde store sammenkomster. Det ble derfor ikke holdt regelmessige styremøter. Etter krigen begynte vellet å arbeide med å få bussforbindelsen forlenget – i første omgang fra Dikemark til Hauger.

Ja det var et godt og grunnleggende arbeid som Kise i samarbeid med sine styremedlemmer utførte for Askerbørskogen Vel sine innbyggere. Thoralf Kise ble seg som det hør og bør hedret for sin store innsats for Vellet. Han ble takket for sitt arbeid og overrakt en spaserstokk av en senere formann i vellet, Per Lunde.

I årene 1950- 1954 var Charles Poverud formann i Vellet, og han og hans styre fortsatte i samarbeid med Asker velforbund, arbeidet med å få forbedret bussforbindelsen fra Dikemark og videre nedover i bygda. Arbeidet med dette lyktes i det vi fikk et par busser i rushtiden som hadde endeholdeplass på Vinnulstad, og et par buss ruter som kjørte Asker/Dikemark/Heggedal/Asker eller omvendt.

Det ble satt ut «velkrakker» ved noen av bussholdeplassene og oppslagstavler for plakater. Videre ble det gjennomført adgang til friluftsområdet på Vardåsen, og det ble satt opp trapper og stien opp Breilinna ble ryddet.

I 1955 ble Kristian Sunde valgt til formann i Vellet, og han fikk i oppdrag å finne tomt til Vellet. Og «Veltomta» ble en realitet – målebrevet viser at det er en tomt på 3716 m2 og innkjøpsprisen var kr. 5574.-

Kristian Sunde var meget opptatt av våre velveier, og det var han og hans styre som fikk til en omlegging av Sebjørnsrudveien, og begynte det grunnleggende arbeid for å få forbedret standarden på Eriksrud-, Fossnes- og Strømnesveien, i tillegg til de andre oppgavene i Vellet. I 1958 takket Sunde for tilliten og Per Lunde ble valgt til formann. – Og især Vellets kvinner bør hedre Per Lunde for han gikk inn for likestilling for kvinnene i Askerbørskogen Vel. Han fikk strøket en klausul i paragraf § 7 i Vellets lover om at «Et medlems hustru ikke skal ha stemmerett».

Men i året 1958 kom det sterke krav fra beboerne i Gamle Heggedalsvei om å få bedret standarden på veien. Dette tok Vellet til følge ved å velge en oppsitter fra området, Otto Schaulund til formann i Vellet, på årsmøtet i 1959. Schaulund var formann i 3 år, og det ble i denne perioden utført flere dugnader på Gamle Heggedalsvei, og det var atskillige henvendelser til Asker kommune om denne veien som nå er overtatt av kommunen.

En annen ting som må nevnes fra denne perioden er innkjøp av snøfreser. Det må heller ikke glemmes at mens Schaulund satt ved roret feiret Askerbørskogen Vel 25 års jubileum på Dalgløtt med 80 deltagere.

 

Artikkelen fortsetter i Velnytt nr 3 fra år 62 til 85.

Send oss gjerne bilder og historikk på facebook eller epost.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s