Husk årsmøte i Vellet mandag 3.april kl 19

Husk årsmøte i Vellet Mandag 3. april kl. 19 i kantina på Dikemark ( runde bygningen ved adm. bygget til Dikemark sh.)

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Styrets årsberetning
  • revidert regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Valg etter paragraf 3
  • Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøtet)