Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmøte 16. mars 2023

Årsmøte holdes i år i kantina på Lomannstangen (Verkensveien 15, driftsbyggningene like ved parkeringen til Jentebadet).

Etter det formelle programmet for årsmøtet kommer Kommunaplansjef Tor Arne Midbø og redegjør for planer tilknyttet område rundt Dikemark. Vi oppfordrer de som er opptatt av utvikligen rundt Dikemark å møte opp.

Saksliste årsmøte:
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Styrets årsberetning
Revidert regnskap
Budsjett og kontingent
Valg etter paragraf 3
Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøte)

Det er flere i styret som ønsker å gi seg og vi oppfordrer de som kunne tenke seg å sitte i styre å melde sin interesse til leder Kari Wie Skar (tlf: 41629642)

Vel møtt! 

Endret årsmøte grunnet Korona

Grunnet Korona og den spesielle situasjonen vi har i Norge nå kan ikke årsmøte avholdes på vanlig måte. Vi gjør et forsøt på å gjøre dette digitalt slik at vi får av holdt et årsmøte i år også.

Vi håper dere bidrar med å bli med på møte slik at vi får avholdt et gyldig årsmøte i år også.

Møte blir kortere enn vanlig. Regnskap og kortfattet årsberetting legges ut som del av innkallingen her og der er fint om deltakere ser over dette før møte da ikke alt gås gjennom i detalj i møte.

Det er opprettet et Skype-møte der de som har Skype kan koble seg opp og se delt PC skjerm for å følge innholdet som gjennomgås i møte. For å få tilgang til dette må dere legge inn en kommentar på Facebook under arrangementet med deres epostadresse så får dere tilsent innkallingen og Skype link.

De som vil delta på telefon kan ringe inn til telefonnr. 24068000. En blir spurt om å slå en kode som er 23245683#

Instruksjonen som gis for å koble opp er enkel for å logge på, men på engelsk.

 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av referent

Styrets årsberetning

Revidert regnskap

Budsjett og kontingent

Valg etter paragraf 3

Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøte)

Vel møtt!

 

Under finner dere link til årsrapport og regnskap:

Årsrapport Askerbørskogen vel 2019

Regnskap, budsjett og balanse 2019_070320