Oslo kommune har solgt DIF Idrettsanlegg til Asker Kommune

Oslo kommune har nå solgt deler av den 75 mål store «halvøya» mellom Ulvenvannet og Nordvannet på Dikemark der idrettsforeningen på Dikemark har sitt anlegg for for kr 942 150,-

Dette er helt fantastiskt for DIF og Asker kommune.
Det har svært viktig for Dikemark idrettsforening at Asker blir eier av området. Nå får idrettsforeningen mulighet til å søke om spillemidler for å kanskje realisere planer for blant annet kunstgressbane, rulleskiløype og andre idrettsaktiviteter på anlegget.

DIF satser aktivt på fotball, langrenn og aerobic. I tillegg har dem sykling og innebandy.
DIF har ca. 500 medlemmer. Det blir spennede å følge med på utviklingen fremover for DIF.
http://www.dif.no/

Bli medlem i DIF her: http://www.dif.no/bli-medlem/

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. MARS KL. 19.00

Velkommen til årsmøte:
Onsdag 25.mars kl. 19
Sted: Hauger gård, Heggedalsvn 146
Se ellers invitasjon til årsmøte  i siste Velnytt som kom i postkassa i midten av februar .
Kan også leses her på hjemmesiden.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Styrets årsberetning
  • revidert regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Valg etter paragraf 3
  • Innkomne saksforslag ( levert minst 2 uker før årsmøtet)

 

·       

JULETREFEST

Mandag 29.12.2014 (5. juledag) kl. 18-20 på Solberg skole

Alle tar med en matrett/kake el.l til et felles matbord, samt en kanne kaffe (evt. te)
Det blir leker og juletregang og kanskje kommer nissen?

Det er gratis inngang, men vi oppfordrer alle til å ta med penger til å kjøpe lodd!

Velkommen

Påmelding på sms til:
Linda Iren Lystfell (95295535) eller Gro Buttingsrud Martnes (45600638) innen lørdag 27.12.

 

JULETREFESTEN PÅ SOLBERG SKOLE I FARE

ETTERLYSNING!
JULETREFESTEN PÅ SOLBERG SKOLE I FARE
NOEN SOM KAN VÆRE MED I EN SOSIALKOMITE?
Vellet har i alle år foruten styret også hatt en aktiv sosialkomite som har vært pådriver for hyggelige arrangementer i bygda og skolekretsen vår. Dessverre har det de to siste årene ikke vært noen som har trådt inn i disse vervene . Vi har allikevel klart å arrangere skirenn,, høsttur, lille julaften, men nå står altså juletrefesten i fare.
Juletrefesten ble arrrangert i fjor ved hjelp av foreldrene ved et klassetrinn på skolen. Veldig bra gjort. Vellet bidro økonomisk.
Håper vi kan få noen som kan være med å bidra i første omgang til at juletrefesten blir arrangert, men også videre i en sosialkomite. Vi har opplysninger om tidligere innkjøp osv til juletrefesten.
Kontakt styret ved Astrid Førland tlf 93860479 eller send melding via hjemmesiden eller facebooksiden.
På forhånd takk